HAKKIMIZDA

YIL
DERNEK
ENERJİ
BİLİM
ENERJİ FEDERASYONU | www.enerjifederasyonu.org.tr
TÜM ENERJİ ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU
ENERJİ FEDERASYONU
Enerji Federasyonu; ülkemizin tüm enerji kaynaklarının verimli kullanımını sağlamanın yanında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretiminin tabana yayılmasını için, herkesin kendi enerjisini üretmesine imkan veren projeler geliştirerek; “küçük sanayi işletmeleri, fabrikalar, tarımsal işletmeler, çiftçiler, belediyeler, hastaneler, üniversiteler ve okullar ile kentsel alanda yaşayan insanlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının giderlerini en aza indirmeleri ve ülkemizin çevresel enerji güvenliği ve verimliğini sağlayacak çalışmalar yapmaktadır. Kalkınmakta ve nüfusu artan bir ülke olması nedeniyle Türkiye’nin enerji tüketimi hızla artmaktadır. Bu tüketim, enerji kaynaklarının verimli kullanımını gündeme getirdiği gibi, enerji üretim ve tüketiminde enerji güvenliğinin sağlanması önemli hale gelmiştir. Enerji Federasyonu, ülkemizin yenilenebilir ve tüm enerji sektöründe, üretici ve tüketicilerin örgütlenmesine öncü bir kuruluştur. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı derneklerin bir araya gelerek kurdukları üst kuruluştur. Uzun yılların deneyimine sahip uzman kadroları ile Enerji Federasyonu; Ülkemizin bütün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tespit edilerek tüketime sunulmasını amaçlayan, Enerji temin riskini, ülke içi önlemler, strateji ve politikalarla en aza indirgenmesine yardımcı olan, Teknolojik araştırma ve geliştirme çalışmalarını teşvik eden özelliklere sahip bir politikanın benimsenmesine katkıda bulunan, Tüketici bilinçlenmesini sağlayan çalışmalar yapan veya yapılan çalışmalara katkı veren, Enerji üreticilerini, uluslararası rekabete hazırlayan politikaları oluşturan veya oluşturulan politikalara destek veren, Çevrenin geliştirilmesini ve korunmasını gözeten çalışmalar yapan bir kurumdur. Enerji Federasyonu; insan odaklı, çevreye duyarlı, enerji güvenilirliğini gözeten, ülkemizin tüm enerji kaynaklarının rasyonel kullanımını sağlayan ve takım çalışmasına önem veren bir kuruluştur.
FEDERASYONUMUZUN İLKELERİ
Kendisine bağlı derneklerin amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı olmak, Bağlı dernekler arasındaki koordinasyon ve iş birliğini en üst düzeye çıkarmak, Ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak, Bölgesel, sektörel, ulusal ekonomik, sosyal, kültürel politikaların oluşturulmasını sağlamak, Ulusal ve uluslararası ekonomik, sosyal, teknik, kültürel ve insan potansiyellerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyette bulunmak, Enerji sektöründe kalkınma vizyonları geliştirerek uluslararası entegrasyon ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak, Enerji sektöründe projeler geliştirmek, Bünyesindeki derneklerin konularını da göz önüne alarak üretici ve tüketici kesimin eğitilmesi konularında görev almak, İş dünyası, öğrenci dünyası, kadınlar, kırsal ve kentsel nüfusun sorunlar ve çözüm önerilerini yetkili ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlara duyurmak amacıyla üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak, Sanayici ve iş adamları ile tüm federasyon mensuplarının sorunlarına sahip çıkarak toplumda öncü ve girişimci nitelikleri geliştirmek, Çevre, insan sağlığı, ekoloji ve ekosistem sağlığı ile ilgili olarak halka ve üye dernek üyelerine yönelik çalışmalarda bulunmak, Bu tür çalışmalarda çeşitli kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Güneş-Der
Rüzgar-Der
Biyokütle-Der
Hidrolik-Der
Jeotermal-Der
Hidrojen-Der
Tarımkent Enerji-Der

ENERJİ FEDERASYONU